Lager och logistik

Efter den här lärlingsutbildningen har du kunskap och erfarenhet att arbeta med lager och logistik, antingen som truckförare/lagerarbetare eller som transportledare/speditörsassistent.

Kontinuerlig antagning
Längd: 40 veckor
Antal poäng: 1000 poäng

Lärlingsutbildning
En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Utbildningens innehåll
Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba på lager med truckkörning och administration. Under utbildningen kommer du lära dig grundläggande logistik i form av terminalarbete med omlastning av lastfordon samt transportledning av lastfordon inrikes eller utrikes. Under utbildningen får du chans att specialisera dig mot truckförare/lagerarbetare eller transportledare-/speditörsassistent.

Truckförare-Lagerarbete 1000 poäng
Du får grundläggande kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering såsom lastning, lossning av lastfordon och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter. Varuplock, hantering av dokument är andra arbetsmoment som ingår också, liksom truckutbildning, för truck typerna A och B truckar.

Transportledare-Speditörassistent 1000 poäng
Du får grundläggande kunskaper och färdigheter inom transportledning – spedition, såsom boka och planera transporter samt  att arbeta säkerhetsmedvetet  Du kommer även lära dig hur import- och exporttransporter går till, samt fakturering, stansning, kundkontakter och andra allmänna arbetsmoment.

I båda utbildningarna får du kunskap och certifikat för Farligt Gods, ADR 1:3.

Utbildningen leder till
Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta inom lager och logistik inom vald inriktning.
Längst ner på den här sidan hittar du länkar med mer information om aktuella yrken.

Kostnader för eleven
Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan tillkomma.

Förkunskapskrav
För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Antagningsprocessen
Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid och variera beroende på arbetsmarknadens behov, du placeras då i kö. Först blir du antagen till en orienteringskurs under vilken du dels kommer att ha en intervju med en yrkeslärare, samt besöka en arbetsplats där din eventuella utbildning kan genomföras. Efter godkänd orienteringskurs blir du antagen till hela lärlingsutbildningen.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Utbildningen genomförs på ett företag, som arbetsplatsförlagt lärande. Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Byte av företag är möjligt, för att bredda erfarenheterna, och eventuellt prova annan inriktning. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Kurser som ingår
INKLOG01 Logistik 1
INKLOG02 Logistik 2
LAGLAG0 Lageradministration-terminallogistik
LAGLAP0 Lagerprocesser

GODGOD1 Godshantering - Inriktning lagerarbetare
LAGPLO0 Plocklagerhantering - Inriktning lagerarbetare
GODMAL0 Maskinell Godshantering - Inriktning lagerarbetare

INKINK01 Inköp 1 - Inriktning transportplanerare-/speditörsassistent
INKINK02 Inköp 2 - Inriktning transportplanerare-/speditörsassistent
INKTRP0 Transport-spedition - Inriktning transportplanerare-/speditörsassistent