Utomlandspraktik på Hovslagarutbildningen

För dig som studerande till hovslagare, kan delar av din praktik göras i England. Detta finansieras av Erasmus, och är kostnadsfritt för dig.

Inom lärlingsprogrammet hos Lerums vuxenutbildning finns det möjlighet att åka på internationell praktik. Just nu erbjuder vi det till våra hovslagarlärlingar. Tanken är att på sikt erbjuda platser till fler inriktningar och använda oss av fler mottagare inom Europa.

Eleverna åker inom EUs finansierade plattform Erasmus+. Resan pågår i omkring 16 dagar. 

Hovslagartradition och yrkesstolthet är starka värden i branschen, både i Sverige och utomlands. Eleverna får en unik möjlighet att uppleva yrket på en annan plats än i Sverige, och uppleva skillnader och de lokala förutsättningarna. De får erfarenhet och möjlighet att träna sig i yrkesskicklighet, bemötande, planering och språk bland annat.

 Lerums vuxenutbildning samarbetar med internationellt erkända hovslagare som tar emot som handledare. Eleverna får vara med ute i fält, men får även personlig handledning i smedjan under vistelsen.