Bedömning och betyg

Inom särskild utbildning för vuxna är betygsskalan femgradig, A–E. Betyget F används inte inom särskild utbildning för vuxna. För den elev som inte uppnår betyget E utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen. Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska beteckningen E användas om eleven har nått målen för gymnasiesärskolearbetet.