Trafiklärare

Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning för dig som vill bli trafiklärare och som är kommunikativ, social och flexibel. Utbildningen är 60 veckor och examen ger möjlighet att ansöka till transportstyrelsen om trafiklärarbehörighet.

Yrkesbeskrivning

En trafiklärares vardag består av att organisera och planera lektioner i bil och i teorisal, samt att coacha sina elever på väg mot sitt körkort. Om du är social och gillar att tala inför grupper, arbeta med attityder och förändring av beteenden både hos dig själv och andra, samt är lugn och metodisk som person har du det som krävs för att bli en framgångsrik trafiklärare. 

Utbildning

Utbildningen är förlagd till Lerums vuxenutbildnings lokaler i Lerum. Vi har egna klassrum, grupprum, och har tillgång till den närliggande gymnasieskolans elever för att träna praktiskt i yrkesrollen. Du får lära dig: 

 • pedagogik och faktorer som styr och påverkar lärandet/lärandesituationer
 • trafikregler, fordon och körkort
 • lagar och författningar
 • trafikmedicinska krav och hinder för körning och körkort
 • tillämpa systematiskt säkerhetsarbete
 • ergonomi
 • arbetsmarknadens parter, arbetssätt och anställningsavtal
 • parters skyldigheter i fråga om arbetsmiljö, arbetsanpassning och rehabilitering
 • förebygga risker i utbildningsverksamheten
 • konsumenträtt och ansvarsfrågor
 • arbeta med att minimera miljöpåverkan
 • psykologi relaterat till trafiksäkerhet
 • forskning i långsiktigt trafiksäkerhetsarbete
 • trafikpolitiska åtgärder som påverkar trafiksäkerheten
 • transport och trafiksystem

I utbildningen kommer du att läsa följande kurser:

 • Arbetsmiljö och ansvar, 10 p
 • Examensarbete, 12 p
 • Trafikpsykologi, 35 p
 • Trafiksäkerhetsarbete, 23 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 1, 25 p
 • Yrkespedagogik Trafiklärare 2, 50 p
 • Fordonssäkerhet och miljö, 35 p
 • Författningskunskap Trafik, 35 p
 • Lärande i arbete 1, 25 p
 • Lärande i arbete 2, 50 p

1 poäng motsvarar en dags heltidsstudier. Det innebär att en kurs på 25p generellt innebär studier under 25 dagar gånger 8 timmar för dig som elev. Dina lärare möter du delar av denna tid och resten arbetar du i grupp på valfri plats, tränar det dina lärare pekar ut som utvecklingsområden och studerar på egen hand.

Jobb efter trafiklärarutbildningen

Trafiklärarutbildningen utbildar trafiklärare med behörighet att undervisa i personbil, moped och att ha teorilektioner för desamma.100 % av våra studerande har arbete både direkt och 6 månader efter avslutad utbildning. Utvecklingen inom yrket går mot en ökad specialisering när det gäller utbildning för olika behörigheter och när du väl arbetat ett tag kan du vidareutbilda dig inom yrket.

Allmänna förkunskapskrav

Se länk

Särskilda förkunskapskrav

 • Gymnasieexamen och lägst godkända betyg i svenska 2 / svenska B / Svenska som andraspråk 2 / B.
 • Ha ett körkort med förarbehörighet av minst klass B (ej automat B) eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige sedan 18 månader tillbaka.
 • Allsidig kör- och trafikvana fastställs genom körbedömning av utbildningsanordnaren. Körbedömningen kostar 800kr. 

Urval
Vid fler sökanden än antal platser sker urval enligt följande:

 • Meritvärdering av betyg
 • Körbedömning som poängsätts
 • Intervju som poängsätts enligt muntlig kommunikativ förmåga

Kurslitteraturen för hela utbildningen beräknas kosta ca 3000kr. Denna betalas under termin 1 och en del under termin 2.


Ansökningen är öppen mellan: 1/9 – 30/9
Sista kompletteringsdag är: 4/10
Öppet hus med information kring utbildningen är: 11/9: 15.00-19.00

Särskilt prov: 

Körbedömning inför antagningen är: 7-9/10 samt 14-16/10
Intervjuer inför antagningen är: 10-11/10- samt 17-18/10.

Kursstart för utbildningen är: 13/1