Glas- och metallingenjör

Glas- och metallingenjörsutbildning är en ny utbildning. Den är framtagen efter en förfrågan från arbetslivet, och genomförs i samråd med arbetslivet. Utbildningen är på 60 veckor, varav stora delar genomförs på ett företag. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som glas- och metallingenjör, projektledare inom glas- och metallområdet samt arbetsledare inom glas- och metallkonstruktion.

Nästa utbildningsomgång startar den 30 sept 2019 och har teoretisk undervisning i Lerum och med viss del på distans. Praktiska delar genomförs i ofta på ett i förväg beslutat eller eget valt företag inom branschen. Längst ned ser du vilka företag som tagit fram utbildningen. God möjligheter att tillgodoräkna sig delar av kurser finns för dig med förkunskap inom något ingående område. Då kortas din utbildning.

Kurser i utbildningen

  • Glas- och metallkonstruktioner 50p
  • Byggteknik 25p
  • Examensarbete 10p
  • LIA 1 Verkstad 40p
  • LIA 2 Kontor 60p
  • Projektledning och entreprenadjuridik 65p
  • Yrkesrelaterade IT-verktyg 50p

Särskilda förkunskaper  

Betyg E/G/3 i följande kurser - Bygg och anläggning 1 - Husbyggnadsprocessen - eller motsvarande kompetens. Motsvarande kompetens betyder att du arbetat inom närliggande område, eller kanske gått tekniskt gymnasium. Kanske har du arbetat inom något närliggande byggområde ett tag?  Lämna in din intyg när du ansöker,  eller prata med oss så gör vi en plan. Markera i rutan reell kompetens i din ansökan.