Glas- och metallingenjör

Glas- och metallingenjörsutbildning är en ny utbildning. Den är framtagen efter en förfrågan från arbetslivet, och genomförs i samråd med arbetslivet. Utbildningen är på 60 veckor, varav stora delar genomförs på ett företag. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som glas- och metallingenjör, projektledare inom glas- och metallområdet samt arbetsledare inom glas- och metallkonstruktion.

Ansökan öppnar 1 april 2020.
Nästa utbildningsomgång startar 28 september 2020.

Praktiska delar genomförs ofta på ett i förväg beslutat eller eget valt företag inom branschen. Längst ned ser du vilka företag som tagit fram utbildningen. God möjligheter att tillgodoräkna sig delar av kurser finns för dig med förkunskap inom något ingående område. Då kortas din utbildning.

Kurser i utbildningen

  • Glas- och metallkonstruktioner 50p
  • Byggteknik 25p
  • Examensarbete 10p
  • LIA 1 Verkstad 40p
  • LIA 2 Kontor 60p
  • Projektledning och entreprenadjuridik 65p
  • Yrkesrelaterade IT-verktyg 50p

Behörighet till utbildningen

Du som har gymnasieexamen är välkommen att söka. Det finns även andra vägar in till denna utbildning. Läs om behörighet här.