Lärcentrum

Vi har öppet för studiehandledning och extra språkstöd i Studiehallen. Vill du ha hjälp med att få studierna att fungera? Vill du ha hjälp med svåra texter, att förstå en instruktion eller att skriva en uppgift? Kom till oss på öppettiderna.

Mattias Andersson har drop in i Studiehallen:

  • Måndag kl. 14.00- 16.00 
  • Onsdag kl. 09.00-11.00
  • Fredag kl. 14.00-16.00

Anna har drop in i Studiehallen:

  • Torsdag kl. 10-12
  • Start 4 oktober. Dock ej torsdag 11/10.

Studieteknik handlar om att:

  • Planera studierna för att få en lagom arbetsbörda.
  • Hitta bra sätt att läsa kurslitteratur.
  • Lyssna på föreläsningar.
  • Göra anteckningar och öva upp minnestekniker.