Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ansökan om prövning

Du har möjlighet att göra prövning i en kurs om du skaffat dig kunskap på egen hand. Vi erbjuder prövning i de kurser som finns i vårt utbud. Du hittar vår kurskatalog i e-tjänster.

Så här går en prövning till 

Prövningen görs på samtliga kursmoment som anges i kursplanen vilket kan ske genom olika inlämningar och prov på plats. Beroende på vilken kurs det handlar om så kan prövningen se olika ut. Generellt brukar prövningen i en kurs bestå av minst en inlämningsuppgift, ett salsprov och en muntlig uppgift. Inlämningsuppgifter skall vara klara innan salsprovet görs om ej annat överenskommits i samråd med examinerande lärare. I den mån laborativa eller praktiska moment ingår i kursen kan prövningen omfatta sådana inslag om inte intyg har inlämnats. Inhämtande av kunskap inför prövning görs självständigt. Tid för prövning bestäms ihop med lärare. En prövning tar cirka tre veckor att genomföra. 

Vem får ansöka om prövning

Du får inte vara antagen och läsa kursen du ansöker om prövning i. För person som fått betyget F är en prövning kostnadsfri. 

Så här gör du din ansökan

Fyll i blankett för prövning som finns att hämta i hus Sälgen Alingsåsvägen 7. Särskild blankett måste användas i original. Lämna in ifylld och underskriven blankett till expeditionen.

Vid sjukdom

Om du blir sjuk och förhindrad att delta måste du meddela det till utbildningsanordnarens administratör. Har du inte sjukanmält dig innan prövningstillfället eller av annat skäl inte kommer, missar du din möjlighet till prövning.

Avgift

Efter anmälan, som är bindande, betalar du en prövningsavgift på 500 kr per kurs via faktura som skickas hem till dig. 

Legitimation

När du kommer till din prövning behöver du ha med legitimation.  

Betyg

Betyg från prövning sätts enligt förordning GY2011 med fem godkända steg E, D, C, B, A och ett underkänt steg F. Betyg från prövningen beställs av eleven via administrationen på Lerums vuxenutbildning.

Övrigt

Finns inte kursen i utbudet, så har du rätt att söka prövning i en annan kommun eller skola som har kursen.

Prövningstillfällen 

En prövning sker generellt under en period om cirka tre veckor. Ditt start och slutdatum får du av din lärare efter du anmält dig. 

Vårterminen 2021

  • Prövning genomförd 18 februari anmälan senast 21 januari

  • Prövning genomförd 25 mars anmälan senast 25 februari

  • Prövning genomförd 29 april anmälan senast 1 april

Höstterminen 2021

  • Prövning genomförd 9 september anmälan senast 19 augusti

  • Prövning genomförd 14 oktober anmälan senast 16 september

  • Prövning genomförd 25 november anmälan senast 28 oktober

Våren 2022

  • Prövning genomförd 17 februari anmälan senast 20 januari

  • Prövning genomförd 24 mars anmälan senast 24 februari

  • Prövning genomförd 28 april anmälan senast 31 mars