Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hovslagare

Efter den här lärlingsutbildningen har du kunskap och erfarenhet att arbeta som hovslagare på grundnivå.

Information om utbildningen

Kontinuerlig ansökan                                                                Kontinuerlig antagning
Längd: 80 veckor                                                                
Poäng: 1700 p

Utbildningen kräver minst godkänt betyg i svenska från årskurs 9, svenska grund eller svenska som andraspråk grund för behörighet.

Lärlingsutbildning

 

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Utbildningens innehåll

 

Hovslagarutbildningen ger dig praktisk färdighet och teoretiska kunskaper inom grunderna av hovslageri. Under utbildningen kommer du bland annat träna mycket smide och olika typ av funktionell skoning samt få kunskaper inom hippologi, hästkunskap och djurvård.

Förutom tiden hos praktikföretaget innehåller utbildningen 14 utbildningsveckor utspridda över två år. Detta är skolförlagda veckor, vi utgår från våra lokaler i Lerum och Kungsbacka. Deltagande under dessa veckor är obligatoriskt. Du får även möjlighet att åka på tävlingar, föreläsningar och utlandspraktik som ytterligare kan stärka din kompetens.

Lärlingsutbildningen är en tvåårig grundutbildning som är godkänd av Jordbruksverket och är i samarbete med Svenska hovslagarföreningen. I vår utbildning kommer du träffa många meriterade hovslagare, både som lärare och handledare.

Utbildningen leder till

 

Efter vår tvååriga grundutbildning har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som hovslagare på grundnivå. Därefter söker du till en tilläggsutbildning för fördjupande kunskaper, för att kunna söka certifiering enligt Jordbruksverkets regler.
Längst ner på den här sidan hittar du länkar med mer information om yrket.

Kostnader för eleven

 

Kurslitteratur, arbetsmaterial/verktyg samt resor bekostas av eleven.

Antagningsprocess

 

När vi har tagit emot din ansökan - efter att den har blivit beviljad av din hemkommun - kallas du till en intervju vid nästa möjliga tillfälle. Då får du även göra några övningar i smedjan som bedömer din lämplighet för utbildningen. Därefter följer två veckors prövning hos en handledare som vi väljer, vilket kallas orienteringskurs.

Bedöms du som lämplig för utbildningen matchar vi dig mot en passande handledare. Ibland kan denna process ta tid och det är inte ovanligt med ett par månaders väntetid innan du blir antagen till hela lärlingsutbildningen.

För att vi ska bibehålla hög kvalitet i utbildningen behöver vi ha ett brett geografiskt upptagningsområde. Det en stor fördel för dig om du är flexibelt inställd till att få en handledare på annan ort och t ex kan tänka dig att flytta under utbildningens gång.

APL arbetsplatsförlagt lärande

 

Utbildningen genomförs på ett eller flera företag, som arbetsplatsförlagt lärande. Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Har du önskemål att utbilda dig hos en speciell hovslagare/handledare kan detta ibland vara möjligt, enbart efter godkännande av Lerums vuxenutbildning. En godkänd hovslagare/handledare behöver ha meriter (gesäll-, mästarbrev), flera års erfarenhet, samt utbildning med stor vikt på fullständig utbildning. Handledaren bör ha en stor variation av hästar till vardags och lärlingen bör ges möjligheter för att träna smide.

Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. En hovslagare arbetar ofta oregelbundna tider och besöker sina kunder på plats. Det kan bli långa dagar och långa avstånd mellan kunderna.

Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från företaget under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Kurser som ingår

 

HAVHAV0 Hantverk - introduktion
HAVHNT01 Hanverksteknik 1
HAVHNT02 Hanverksteknik 2
HAVHNT03 Hanverksteknik 3
HAVHNT04 Hanverksteknik 4
HIOHIP0 Hippologi - anatomi och fysiologi
HIOHIO0 Hippologi - avel och hästens hälsa
ENTENR0 Entreprenörskap
HÄTHÄS01 Hästkunskap 1
HÄTHÄS02 Hästkunskap 2
DJRDJU01 Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
HVKMAE0 Material och miljö