Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Barnskötare

Efter den här lärlingsutbildningen har du kunskap och erfarenhet att arbeta som barnskötare på en förskola.

Information om utbildningen

Längd: 55 veckor
Poäng: 1340p

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Utbildningens innehåll

En barnskötarutbildning ger dig kompetens att ansvara tillsammans med förskolläraren för barnen på en förskola eller en avdelning på förskolan.

Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda workshops, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik. 

Kurser som ingår

PEDLÄR0 Lärande och utveckling
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap
PEDKOU0 Kommunikation
PEDMÄI0 Människors miljöer
HALHAL0 Hälsopedagogik
PEDBAS0 Barns lärande och växande
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete
PEDPED0 Pedagogiska teorier & praktiker
SPCSPE01 Specialpedagogik 1
NAGNAT01 Naturguidning 1
PEGSKP0 Skapande verksamhet
SOIETN0 Etnicitet och kulturmöten

Utbildningen leder till

Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som barnskötare.
Längst ner på den här sidan hittar du länkar med mer information om yrket.

Viktig information

För att få arbeta på en förskola måste ett utdrag från belastningsregistret uppvisas vid antagning.

Kostnader för eleven

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan tillkomma.

Förkunskapskrav

För att du ska kunna tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Antagningsprocessen

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på utbildningsplatser. Detta kan innebära en viss väntetid och variera beroende på arbetsmarknadens behov, du placeras då i kö. Först blir du antagen till en orienteringskurs under vilken du dels kommer att ha en intervju med en yrkeslärare, samt besöka en arbetsplats där din eventuella utbildning kan genomföras. Efter godkänd orienteringskurs blir du antagen till hela lärlingsutbildningen.

APL arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen genomförs på en förskola, som arbetsplatsförlagt lärande. Praktikplatsen arrangeras av oss i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar eftermiddagspass. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen ersättning från förskolan under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.