Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Komvux som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Komvux som särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig med olika grad av intellektuella funktionshinder eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ges vid den obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan.

Du kan söka till komvux som särskild utbildning för vuxna om

 • du vill lära dig mer för att klara dig bättre i samhällslivet.

 • du vill utveckla kunskaper för att klara dig bättre i arbetslivet.

 • du kan söka från och med 1 juli det året du fyller 20 år.

 • du ska vara folkbokförd i Lerums kommun.

Komvux som särskild utbildning för vuxna finns på tre olika nivåer

 1. Grundläggande som motsvarar träningsskolan.

 2. Grundläggande som motsvara grundsärskolan.

 3. Gymnasial utbildning som motsvarar gymnasieskolans nationella program.

Innehåll i nivå 1 träningsnivå

 • Individ och samhälle

 • Språk och kommunikation

 • Natur och miljö

Innehåll i nivå 2 grundläggandenivå

 • Biologi

 • Engelska

 • Fysik

 • Geografi

 • Hem och konsumentkunskap

 • Historia

 • Kemi

 • Matematik

 • Religionskunskap

 • Samhällskunskap

 • Svenska

 • Svenska som andraspråk

 • Teknik

Innehåll i nivå 3 gymnasialnivå

 • Vi har samma kursutbud på gymnasialnivå som på grundläggande nivå.

Bedömning och betyg

Inom komvux som särskild utbildning för vuxna är betygsskalan 5 gradig A till E. Betyget F används inte. För den elev som inte uppnår betyget E utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen. Inom särskild utbildning för vuxna på gymnasialnivå ska beteckningen E användas om eleven nått målen för gymnasiesärskolearbetet.

Studieplanering

Vi anpassar våra kurser efter dina förutsättningar och önskemål. Undervisningen sker i små grupper och i lugn takt. Du får betyg eller intyg på kurserna när du är klar. Utbildningen är kostnadsfri men du får betala för resorna till och från skolan.

Vart finns vi

Vi finns i skohuset Almekärrsvägen 11. 

Ansökan

Du registrerar din ansökan genom att ladda hem blanketten under e-tjänster fyll i den och skicka in till oss.

Kontakta oss

Här finner du våra kontaktuppgifter