Nyhetsarkiv - Ljungviksskolan

Ljungviksskolan

Stäng Kontakt

Kontakt

 • Ljungviksskolan

Expeditionen
Yvonne Svensson
0302-52 17 52

 

Eva Persson
Rektor
skolenhet A
Ljungviksskolan
0302 - 52 17 56

 

Jan Behrens
Rektor
skolenhet B
Ljungviksskolan
0302-52 17 33

 1. KUB-projektet

  Publiceringsdatum: 2016-10-18 Under våren kommer de tre skolorna i Gråbo att ingå i KUB-projektet ”Varje människa kan göra skillnad”. Det är ett projekt kring de mänskliga rättigheterna och drivs av Raoul Wallenberg Academy. Vi kommer att arbeta med ”rätten till familj och äktenskap” och det kommer att utmynna i en utställning i en stålkub som slutligen flyttas till Kungsträdgården i Stockholm…

 2. Rektor Eva Persson

  Publiceringsdatum: 2016-10-17 Information från Eva. Min pensionering närmar sig och jag har därför valt att trappa ner. Jag kommer att vara kvar som rektor på Ljungviksskolan t o m den 8 januari 2017. Rekryteringen av min efterträdare påbörjas idag.

 3. Ljungviksbladet 3

  Publiceringsdatum: 2016-10-10 Nr 3 av Ljungviksbladet Ljungviksbladet nr 3

 4. Rektor

  Publiceringsdatum: 2016-10-10 Ingela Lundh börjar som rektor 28/11 Ingela Lundh kommer närmast från Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning där hon under fyra år arbetat med skolutvecklingsfrågor inom digitalisering, entreprenörskap och bedömning för lärande. Dessförinnan arbetade hon som IKT pedagog och lärare i Partille kommun.

 5. Ljungvikssbladet

  Publiceringsdatum: 2016-10-03 Nr 2 av Ljungvikssbladet Ljungvikssbladet nr 2

 6. Ljungviksbladet

  Publiceringsdatum: 2016-09-06 Två av eleverna i åk 9 har som extrauppgift under året att regelbundet ge ut en ”tidning” om och kring skolan/Gråbo. Första utgåvan av Ljungviksbladet

 7. Ljungviksskolans dag 25/8

  Publiceringsdatum: 2016-08-15 Enligt tradition har vi på Ljungviksskolan en gemensam dag som präglas av gemenskap, samarbete och ”vi-känsla”. Eleverna i år 8 och 9 planerar, organiserar och genomför dagen i entreprenöriell anda. Denna dag syftar till att öka samarbetet och tryggheten på hela skolan. Dagen skall dessutom synliggöra skolans profil vilken är:  No, miljö, design och hållbar…

 8. Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal i Gråbo för en fantastisk tid!

  Publiceringsdatum: 2016-03-09 Tack till alla elever, vårdnadshavare och personal i Gråbo för en fantastisk tid! Det har varit en ynnest att få vara med att bygga upp Ljungviksskolan från att skolan öppnade. Inför skolans öppning hösten 2012 var det inspirerande och roligt att få möjlighetheten att träffa många härliga föräldrar här i Gråbo som på ett positivt och nyfiket sätt frågade om den nya…

 9. Information till alla vårdnadshavare i Gråbo angående appen Periscope

  Publiceringsdatum: 2016-02-22 Information till alla vårdnadshavare i Gråbo angående appen Periscope Rektorerna på Gråbo skolor vill på detta vis upplysa Er vårdnadshavare om en app som eleverna använder sig av på sina telefoner och IPads. Denna app heter Periscope . Appen live-sänder det användaren filmar men till skillnad från exempelvis Instagram eller Facebook så sker det live och direkt ut…

 10. Enhetsråd

  Publiceringsdatum: 2015-09-08 . Kallelse till enhetsråd måndagen den 28/9 kl 18.00-20.00   Dagordning: 1.Enhetsrådets uppgift Det finns ett behov av att arbeta med flödet enhetsråd – övriga föräldrar, så att alla får information. 2.Resultat och kvalitetsrapport 3. Övriga frågor   Vi har bokat in ytterligare ett möte under ht 15 och det är tisdagen den 24 november. Vi har till det mötet…