.

Publiceringsdatum : 2015-09-08

.

Kallelse till enhetsråd måndagen den 28/9 kl 18.00-20.00

 

Dagordning:

1.Enhetsrådets uppgift

Det finns ett behov av att arbeta med flödet enhetsråd – övriga föräldrar, så att alla får information.

2.Resultat och kvalitetsrapport

3. Övriga frågor

 

Vi har bokat in ytterligare ett möte under ht 15 och det är tisdagen den 24 november. Vi har till det mötet bjudit in elevrådets ordförande och sekreterare.

 

Varmt välkomna!

 

Eva Persson & Jan Behrens