KUB-projektet

Publiceringsdatum : 2016-10-18

Under våren kommer de tre skolorna i Gråbo att ingå i KUB-projektet ”Varje människa kan göra skillnad”.

Det är ett projekt kring de mänskliga rättigheterna och drivs av Raoul Wallenberg Academy. Vi kommer att arbeta med ”rätten till familj och äktenskap” och det kommer att utmynna i en utställning i en stålkub som slutligen flyttas till Kungsträdgården i Stockholm den 25 augusti 2017.