Kubprojektet 2017

Publiceringsdatum : 2017-04-12

Just nu är vi, tillsammans med de andra Gråboskolorna, mitt uppe i ett Kub-projekt där vi samarbetar med Raoul Wallenberg Academy.

Kubprojektet, ”Varje människa kan göra skillnad”, består av 30 svarta kuber i stål som skickas till 30 utvalda skolor över hela Sverige. Varje kub representerar en rättighet utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vår rättighet handlar om rätten till äktenskap och familj, artikel 16.

Eleverna arbetar kring mänskliga rättigheter och civilkurage för att uppmärksamma att varje individ kan göra skillnad. En svart kub finns uppställd på torget i Gråbo där man varje tisdag till torsdag 12-14 kan se vad eleverna gestaltat i sitt kreativa arbete.

Projektet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag, då alla 30 kuber samlas i en utställning i Kungsträdgården i Stockholm. Några elever kommer få möjlighet att deltaga den 1-3 september 2017.