Ljungviksskolans dag 25/8

Publiceringsdatum : 2016-08-15

Enligt tradition har vi på Ljungviksskolan en gemensam dag som präglas av gemenskap, samarbete och ”vi-känsla”.

Eleverna i år 8 och 9 planerar, organiserar och genomför dagen i entreprenöriell anda. Denna dag syftar till att öka samarbetet och tryggheten på hela skolan. Dagen skall dessutom synliggöra skolans profil vilken är:  No, miljö, design och hållbar utveckling. Dagens avslutas med ett pampigt ballongsläpp.