Självkänsla, respekt och lust till lärande

Ljungviksskolan båda skolenheter erbjuder undervisning i klass F-9 med fritidshem och fritidsklubb. Skolan ligger vid Bäckamaden i Gråbo.

Ett vetenskapligt förhållningssätt, design, det hållbara samhället och miljö är centrala teman på Ljungviksskolan. Här arbetar personalen aktivt med att främja kreativa, skapande och problemlösande processer hos eleven.

Speciallokaler för estetisk och naturvetenskap

På skolan finns speciallokaler anpassade för ett konstnärligt och estetiskt arbets- och undervisningssätt med ny teknik. På skolan finns också ett modernt utrustat naturvetenskapligt laboratorium. Med hjälp av ny teknik och moderna hjälpmedel kommer eleverna att kunna visualisera och undersöka verkligheten med utgångspunkt i närmiljön. Miljö, klimat och hållbarhet står i fokus när Ljungviksskolan byggs. Genom att välja miljömärkt byggmaterial minimeras gifter och kemikalier i miljön. Hållbarhet är ett vägledande ord för Ljungviksskolan som startade läsåret

Samverkan kring profillokaler

De yngsta eleverna kommer att arbeta på sin hemskola. Elever från och med årskurs 4 kommer att ha möjlighet att använda profillokaler i andra skolor för enstaka arbetspass. Elever i årskurs 8 och 9 kommer periodvis vara placerade på en annan skola än den egna för att få tillgång till profillokalerna.

Kort om Ljungviksskolan

Antal elever: 400
Årskurser: F-9
Start: Läsåret 2012/2013
Uppvärmning: Fjärrvärme och solpaneler
EL: Grön El och solceller
Bruttototalarea: 5 800 kvadratmeter