Enhetsråd

Under läsåret är det fem enhetsrådsmöten, vanligtvis två på hösten och tre på våren. Nästa möte är den 7 december.

Enhetsråd 2013-01-23

Enhetsråd 2013-03-18

Enhetsråd 2013-09-23

Enhetsråd 2014-01-28

Enhetsråd 2014-12-01

Enhetsråd 2015-01-27

Enhetsråd 2015-03-10

Enhetsråd 2015-05-11

Enhetsråd 2015-11-23

Enhetsråd 2016-01-27

Enhetsråd 2016-03-17

Enhetsråd 2016-05-16

Enhetsråd 2016-10-11

Enhetsråd 2016-12-07

Enhetsråd 2017-03-21

Terminens enhetsråd är den 20/9 och den 7/12 2016