Enhetsråd

Vid fyra tillfällen under läsåret bjuder rektorerna in till dialog med er vårdnadshavare. Två föräldrarepresentanter från varje arbetslag deltar i samtal kring frågor som rör skolan på ett övergripande plan.

 Datum för enhetsråd våren 2018

Tisdag 6 mars Unga och nätet. Vi får ta del av elevrådets enkät samt presentation om nya riktlinjer i likabehandlingsplanen
Tisdag 22 maj Maten i skolan - Måltidsservice berättar om Lerums gröna riktlinjer för skolmaten.

Vi träffas kl. 18-19.30 i stora konferensrummet på andra våningen.

Välkomna hälsar Bente och Ingela

Senaste minnesanteckningar:

Enhetsråd 2017-09-26

Enhetsråd 2017-03-21