Enhetsråd

Under läsåret är det fem enhetsrådsmöten, vanligtvis två på hösten och tre på våren. Datum för höstens enhetsråd 2017 Tisdag 26/9 kl.18-19.30 Måndag 27/11 kl. 18-19.30 Stora konferensrummet

Enhetsråd 2013-01-23

Enhetsråd 2013-03-18

Enhetsråd 2013-09-23

Enhetsråd 2014-01-28

Enhetsråd 2014-12-01

Enhetsråd 2015-01-27

Enhetsråd 2015-03-10

Enhetsråd 2015-05-11

Enhetsråd 2015-11-23

Enhetsråd 2016-01-27

Enhetsråd 2016-03-17

Enhetsråd 2016-05-16

Enhetsråd 2016-10-11

Enhetsråd 2016-12-07

Enhetsråd 2017-03-21

Enhetsråd 2017-09-26