Profil

Ett vetenskapligt förhållningssätt, design, det hållbara samhället och miljö är centrala teman på Ljungviksskolan.

Här arbetar personalen aktivt med att främja kreativa, skapande och problemlösande processer hos eleven.

Speciallokaler för estetisk och naturvetenskap

På skolan finns speciallokaler anpassade för ett konstnärligt och estetiskt arbets- och undervisningssätt med ny teknik. På skolan finns också ett modernt utrustat naturvetenskapligt laboratorium. Med hjälp av ny teknik och moderna hjälpmedel kommer eleverna att kunna visualisera och undersöka verkligheten med utgångspunkt i närmiljön.

Miljö, klimat och hållbarhet står i fokus när Ljungviksskolan byggs. Genom att välja miljömärkt byggmaterial minimeras gifter och kemikalier i miljön. Hållbarhet är ett vägledande ord för Ljungviksskolan som startade läsåret