Uteklassrummet ligger vid bäcken

På Ljungviksskolan i Gråbo samlas eleverna för ett arbetspass i ett pedagogiskt uterum. I anslutning till skolan rinner en bäck där eleverna tillsammans med sina lärare har undervisning i naturorienterande ämnen. Läraren Stefan Carlström berättar att bäcken med tillhörande damm ger unika möjligheter för eleverna att upptäcka naturen. De tränas i att använda material och verktyg på ett säkert sätt.

Runt 25 elever i årskurs 3 har samlats vid Ljungviksskolans bäck. Läraren Stefan Carlström berättar vad dagens lektion ska handla om. 
- Stämmer det att alla djur har försvunnit från bäcken nu när det har blivit kallt? Ert uppdrag är att undersöka det, förklarar Stefan Carlström.
Stefan Carlström delar ut skriftliga frågor till barnen. De ska svara på vilka djur de hittar och var de hittar dem. Till sin hjälp använder barnen pincetter, burkar och håvar.

Letar efter en vattensalamander

Eleven Alexander är koncentrerad och söker längs med bäcken. Han är frustrerad.
- Jag letar efter en vattensalamander. Förra året hittade jag en, men innan dess hade ingen hittat någon på fem år.
För NO-läraren Stefan Carlström är skolans pedagogiska uterum en viktig del i undervisningen.
- Med bäcken som utgångspunkt tränas barnen i att arbeta vetenskapligt och dokumentera sitt arbete.


Bäck med vattenhjul

Bäcken och en liten damm skapades samtidigt som skolan byggdes.
- Det finns vattenhjul, vattenbana och Arkimedes skruv. Det bjuder på en mångfald av möjligheter att undersöka naturvetenskapliga fenomen på ett spännande och lärorikt sätt, säger rektor Bente Törnqvist.
Rektorskollegan Ingela Lundh berättar om bäckens betydelse för undervisning i hållbar miljö, vattnets kretslopp och ekosystem.
- Bäcken skapar den nyfikenhet hos eleverna vi behöver för att fler elever ska välja yrken inom naturvetenskap.

Uteklassrum

Runt bäcken går eleverna och visar stolta upp vad de har hittat, bland annat små fiskar.
- Vi lär oss vad arterna heter, vad de äter och hur de ser ut, förklarar en elev.
Katarina Knutsson Lennerstedt är NO lärare i åk 6-7 och ger exempel på hur skolans uteklassrum används genom alla årskurser.
- För de yngre barnen mäter vi vattnets temperatur under alla årstider och studerar vattnets tre faser.

Fördjupat arbete

Hon berättar vidare att i årskurs 4-6 fördjupas arbetet. Då artbestäms djur och växter. Vattenhjulen i bäcken används för att filtrera vattnet. Eleverna i årskurs 7-9 använder de uppställda modellerna i bäcken. 
- Eleverna får se hur Arkimedes skruv och vattenhjulet fungerar, och hur de har använts historiskt och i nutid.
Arbetspasset i uteklassrummet är slut och eleverna återlämnar sina redskap. De fångade djuren släpps tillbaka.
- Eleverna lär sig att respektera olika arter och får en förståelse för sambandet mellan djur och växter i naturen, säger Stefan Carlström.