Skolbiblioteket

Det är här i skolbiblioteket skolans elever lånar fack- och skönlitteratur på sitt Folkbibliotekslånekort för att ha till lässtunderna på skolan och på sin fritid.

Jag som arbetar i skolbiblioteket heter Caroline Jönehall och finns på på skolan två dagar i veckan. I mitt arbete som skolbibliotekarie arbetar jag tillsammans med skolans lärare utifrån skolans övergripande mål. Några exempel är den klassiska sagostunden liksom boktips och boksamtal, men även biblioteksvisning så att eleverna ska känna sig trygga och kunniga i biblioteks miljöer. För att fördjupa elevernas relation med biblioteket ytterligare, så har jag hjälp av två elever från årskurs fem en dag varje vecka.

En annan viktig del i mitt arbete handlar om träna eleverna i informationssökning och källkritik, därför besöker jag regelbundet arbetslagen och berättar om värdet i att granska all information källkritiskt och ger samtidigt lite tips om hur man kan jämföra olika informationskällor för att eleverna ska känna sig mer säkra när de är online.

Det är också hos mig de elever med rätt till inläsningstjänsten Legimus får en introduktion och man kan både som förälder eller elev alltid komma till mig och få svar på frågor eller andra undringar kring Legimus.

Skolbiblioteket ligger centralt i skolan, mittemot skolmatsalen, och föräldrar och anhöriga är hjärtligt välkomna in och hälsa på för att se hur vi har det här!