Elevhälsa

Alla barn och elever är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter barn och elevers behov.


Specialpedagog 0302-52 17 72

Skolsköterska 0302-52 17 59

Elevhälsopedagog 0302-52 17 66

Kurator 0302-52 17 63