Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - vårdnadshavares ansvar

För ditt barns säkerhet är det viktigt att du som är förälder följer våra "Rutiner för Sjukanmälan"

Information om hur ni/vårdnadshavare går tillväga

  • Vid sjukdom ringer ni 0515 – 77 70 15 innan kl 08.15. Endast knapptelefon behövs.
  • Engelska 0515-777 135
  • Arabiska  0515-777 136
  • Man kan bara sjukanmäla för en dag i taget.
  • Knappa in hela elevens personnummer. (Det går att avbryta och börja om).
  • Välkomstmeddelandet lyder:  ”Hej och välkommen till Skola24:s frånvaroanmälan för Lerums kommun”.
  • En bekräftelse kommer via mail när samtalet är klart.

Tänk på!

Frånvaroanmälan kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste vara korrekt registrerade med 10 eller 12 siffror.

Information om systemet

Novaschem utgör tillsammans med Skola 24 kommunens digitala schemaläggnings- och frånvarosystem. Skola 24 är ett webbaserat verktyg för registrering, analys och rapportering av elevers frånvaro. Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via valfri uppkopplad dator eller mobil enhet. I Skola 24 ingår också tjänsten Telefon 24, vilket även gör det möjligt via knapptelefon att anmäla och registrera frånvaro direkt i Skola 24.

 Information angående hur skolan går tillväga vid frånvaro

Ni kommer att få AKTIVERINGSKODER till er mailadress. Följ därefter de instruktioner ni får. Efter denna aktivering är ni nu tillgängliga för att ta emot mail från skolan.

Vid oanmäld frånvaro får ni ett meddelande via mail.

Ni bekräftar att meddelandet kommit fram via en grön svarsknapp. Detta blir då synligt och vi ser att ni har tagit del av informationen. Annars blir det en röd markering och ni blir kontaktade av skolan via telefon.

OBS! Har ni inte e-postadress eller den har ändrats skall det meddelas till arbetslaget.

Som ni också tidigare vet registreras all ogiltig frånvaro i kommande terminsbetyg.