6-7

Vi som arbetar i 6-7 arbetslaget

Elin Gustavsson lärare, geografi, historia, religion, samhällskunskap, förstelärare
Åsa Gustafsson lärare, matematik
Katarina Knutsson Lennerstedt lärare, NO, teknik
Helena Stjernberg Gadolin lärare, svenska. Arbetslagsledare
Daniel Yttergren lärare, engelska
Stefan Karlsson lärare, geografi, historia, religion, samhällskunskap
Jeanette Pouncette speciallärare
Marie Göransson resurspedagog
Carola Jonsson Puke lärare, bild
Anders Hansson lärare, svenska
Martin Brzezinski lärare, geografi, historia, religion, samhällskunskap , föräldraledig ht-17

Lärare i idrott:

Stefan Carlström
Charlotte Nordbrandt