8-9 - skolenhet B

Vi som arbetar i 8-9 arbetslaget

Martina Brandin lärare, biologi, fysik, kemi, teknik
Joakim Broström lärare, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap
Stefan Carlsson lärare, matematik
Anette Hallin lärare, matematik
Charlotte Nordbrandt lärare, idrott, resurslärare
Niclas Renberg resurslärare
Emma Ryrlén arbetslagsledare, lärare, svenska, engelska, svenska som andraspråk

Arbetslagets telefonnummer:
Martina Brandin 073-6330446

Joakim Broström 073-9397504

Stefan Carlsson 073-9767187

Anette Hallin 073-5215100

Charlotte Nordbrandt 073-6845746

Niclas Renberg 070-6975352

Emma Ryrlén 070-0905001