8-9 - skolenhet A

Arbetslag 8-9 på Ljungviksskolan

Arbetslag 8-9 på Ljungviksskolan

I detta lag arbetar Joakim Broström, Niclas Renberg, Charlotte Nordbrandt, Martina Brandin, Emma Ryrlén, Stefan Karlsson, Anette Hallin, Marie Göransson och Daniel Yttergren. För mer information kring just vårt arbetslag (vilka ämnen vi har, digitala hjälpmedel, scheman, kontaktuppgifter, sjukanmälan etc.) hänvisas till; Unikum