Arbetslag

Här hittar du information om respektive skolenhet, årskurs, arbetslag eller klass beroende på hur skolorganisationen på just din skola är upplagd.

 Det kan också finnas allmän information riktad till vårdnadshavare och elever som läxor, prov, föräldramöten, utflykter och veckobrev beroende på hur ansvarige pedagog lägger upp sin kommunikation på skolan.