F-3A - skolenhet A

Arbetslag F-3A har telefonnummer 0302-52 17 75, 072-2447218. Här arbetar (klicka på namnet för att e-posta):

Ebba Wikman Axelsson förskollärare, musik, arbetslagsledare

Anna Hejde lärare, svenska, SO, NO, matematik, engelska

Camilla Grefve Mörck lärare (spec)

Veronica Larsson resurs, fritids

Liselotte Nicklasson resurs, fritids

Rebecca Sörensen resurs, fritids, idrott

Anna Sköld resurs, fritids

Hanna Karlsson resurs, fritids

Robin Ruus lärare svenska, SO, matematik, NO

Lisa Ekström resurs

Camilla Gråberg, lärare skapande, Sva, svenska