F-3A - skolenhet A

Vi som arbetar i F-3A-arbetslaget:

Camilla Gråberg, lärare åk 3 i samtliga ämnen, arbetslagsledare

Camilla Grefve Mörck lärare åk 2 och spec.

Ebba Wikman Axelsson förskollärare, musik

Veronica Larsson föräldraledig

Camilla Andersson lärare och fritidspedagog

Negar Shekastehband resurs, skapande, fritids

Anette Nordholm lärare

Anders Lindgren sjukskriven

Joel Fritzell fritids

Dan Abrahamsson 

Arbetslagets telefonnummer:
0302-52 17 75, 072-244 72 18.