F-3A - skolenhet A

Vi som arbetar i F-3A-arbetslaget:

Camilla Gråberg, lärare åk 3 i samtliga ämnen, arbetslagsledare

Anna Hejde lärare åk 1 i samtliga ämnen

Camilla Grefve Mörck lärare åk 2 och spec.

Ebba Wikman Axelsson förskollärare, musik

Veronica Larsson föräldraledig

Camilla Andersson lärare och fritidspedagog

Negar Shekastehband resurs, skapande, fritids

Liselotte Nicklasson resurs, fritids

Marie Andervik- resurs, fritids

Anders Lindgren sjukskriven

Dan Abrahamsson sjukskriven

Arbetslagets telefonnummer:
0302-52 17 75, 072-244 72 18.