4-7A - skolenhet B

Arbetslag 4-7A. Här arbetar (klicka på namnen för att skicka e-post): Arbetslagets telefonnummer 0730-785561, 0302-52 17 92. Se unikum för nummer till enskilda pedagoger.

Anders Puke, Svenska
Angelica Karlsson, Specialpedagog
Elin Gustavsson, Historia, Geografi, Samhällskunskap, Religion, Arbetslagsledare
Katarina Knutsson Lennerstedt, Fysik, Kemi, Biologi, Teknik
Anders Lindgren, Engelska, Matematik
Andrzej Supron, Idrott och hälsa, Matematik
Malin Schedin, Bild, Spanska
Håkan Winblad, Resurs
Alireza Behraiy, Resurs