4-5 - skolenhet B

Vi som arbetar i 4-5 arbetslaget:

Marie Persson lärare, SO, SV,  arbetslagsledare

Linda Oddeby lärare (spec)

Jeanette Sellin resurspedagog, trivselledaransvarig

Zigmunds Jansons lärare specialidrott, resurspedagog

Johanna Björk föräldraledig

Annie Hagström lärare SV, SO

Viktor Sandberg lärare idrott och hälsa, SvA

Ewa Bottomley lärare MA, ENG

Robin Ruus lärare MA, ENG

Elisabeth Segerdahl resurspedagog

Arbetslagets telefonnummer:
0302–52 17 91