6-7 - skolenhet B

Vi som arbetar i 6-7 arbetslaget:

Helena Stjernberg Gadolin lärare, engelska, arbetslagsledare

Åsa Gustafsson lärare, matematik 

Katarina Knutsson Lennerstedt lärare, NO, teknik, förstelärare

Anders Hansson lärare, svenska, Svenska som andraspråk, förstelärare

Stefan Carlström lärare, matematik, idrott och hälsa, förstelärare

Sara Liljeroth lärare, idrott och hälsa

Johan Svantesson resurspedagog

Fredrik Brunnhage lärare, SO

Arbetslagets telefonnummer:
0302-52 17 92