6-7 - skolenhet B

Vi som arbetar i 6-7 arbetslaget

Helena Stjernberg Gadolin lärare, svenska, SO, arbetslagsledare

Elin Gustavsson lärare, SO,  engelska, förstelärare

Åsa Gustafsson lärare, matematik 

Katarina Knutsson Lennerstedt lärare, NO, teknik

Daniel Yttergren lärare, engelska

Stefan Karlsson lärare, resurs

Jeanette Pouncette lärare (spec)

Marie Göransson resurs

Anders Hansson lärare, svenska, Sva

Stefan Carlström lärare, matematik, idrott och hälsa

Lärare i idrott och hälsa:

Charlotte Nordbrandt