4-7B - skolenhet B

För vidare information om exempelvis, veckobrev, ämnesinformation, kunskapsutveckling se Unikum. OBS! Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare själv angett rätt mailadress på Unikum. Vid sjukanmälan eller ledighet hänvisar vi till ”skola 24”. Antingen loggar du själv in som vårdnadshavare och anger ditt barns frånvaro eller så ringer du telefon nummer: 0515-777015. Vid sjukfrånvaro ska detta anmälas innan kl: 8.15.

4-7B4-7B

Arbetslag 4-7B har telefonnummer 0302-52 17 91. Här arbetar (klicka på namnet för att e-posta):