8-9 - skolenhet A

Arbetslag 8-9 på Ljungviksskolan

I detta lag arbetar JoakimNiclas, Charlotte, Martina, Emma, Stefan, Marie och Daniel. För mer information kring just vårt arbetslag (vilka ämnen vi har, digitala hjälpmedel, scheman, kontaktuppgifter, sjukanmälan etc.) hänvisas till; Unikum.