8-9 - skolenhet B

Vi som arbetar i 8-9 arbetslaget

Emma Ryrlén lärare, svenska, svenska som andraspråk, arbetslagsledare

Martina Brandin lärare, NO

Joakim Broström lärare, SO

Stefan Carlsson lärare, matematik

Anette Hallin lärare, matematik

Charlotte Nordbrandt lärare, idrott och hälsa (spec)

Niclas Renberg lärare (spec)Arbetslagets telefonnummer:
Martina Brandin 073-633 04 46

Joakim Broström 073-939 75 04

Stefan Carlsson 073-976 71 87

Anette Hallin 073-521 51 00

Charlotte Nordbrandt 073-684 57 46

Niclas Renberg 070-697 53 52

Emma Ryrlén 070-090 50 01