Elevhälsoteam

Vi som arbetar i elevhälsoteamet:

Pia Slungare skolsköterska
0302-52 17 59, 073-688 35 57

Viktoria Luvö specialpedagog, arbetslagsledare
0302-52 17 43, 072-550 09 81

Laisa Svantesson skolkurator
0302-52 17 63, 076-129 57 46

Linnéa Esborn  skolkurator
0302-52 17 84,  073- 962 65 80

Mervi Helles skolpsykolog
0302-52 14 05, 073-688 35 53