Esteterna

Vi som arbetar i estetarbetslaget är:

Tomasz Wojcek lärare, trä- och metallslöjd, förstelärare, arbetslagsledare 

073-684 57 50

Carola Puke Jonsson lärare, bild 072-502 47 39 

Monika Thorsen lärare, textilslöjd 073-660 46 98

Alf-Inge Ro lärare, trä- och metallslöjd

Rebecca Davis lärare, textilslöjd, bild 070-356 34 73