Esteterna

Vi som arbetar i estetarbetslaget:

Tomasz Wojcek lärare, trä- och metallslöjd, förstelärare, arbetslagsledare 
073-684 57 50

Carola Puke Jonsson lärare, bild
073-55 15 067 

Monika Thorsen lärare, textilslöjd
072-323 56 42

Rebecca Davies lärare, textilslöjd, bild
070-356 34 73

Samuel Karlsson vikarie

073-434 43 36