Rektorer

Rektorer på Ljungviksskolan är:

Bente Törnqvist
Rektor skolenhet A F-3A och F-3B
0302 - 52 17 51


Ingela Lundh
Rektor skolenhet B 4-7 och 8-9
0302 - 52 17 33

 
Besöks- och postadress

Ljungviksskolan
Bäckamaden 1
443 70 Gråbo