Rektorer

Rektorer på Ljungviksskolan är:

Eva Persson
Rektor
skolenhet A
Ljungviksskolan
0302 - 52 17 56

Besöks och postadress

Ljungviksskolan
Bäckamaden 1
443 70 Gråbo