Rektorer

Rektorer på Ljungviksskolan är:

Bente Törnqvist
Rektor skolenhet A F-3A och F-3B
0302 - 52 17 51


Fredrik Höög
Rektor skolenhet B 4-5, 6-7 och 8-9

0302-52 17 33


 

Besöks och postadress

Ljungviksskolan
Bäckamaden 1
443 70 Gråbo

Lerums kommun
Ljungviksskolan
443 80 LERUM