Studie- och Yrkesvägledning

Publiceringsdatum : 2019-02-20

Här finner ni information, viktiga hålltider och kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare.

 

Studie- och Yrkesvägledning

Studie- och Yrkesvägledare för Gråbo skolor heter Janne Björkqvist. Janne jobbar enligt följande schema:

Lekstorpsskolan, måndagar

Ljungviksskolan, tisdagar och onsdagar

Röselidsskolan, torsdagar och fredagar

 
Ni når Janne på telefon eller via epost:

Tel. 0302-521310 / 0736-604703

E-mail. jan.bjorkqvist@lerum.se

 

Vad är Studie- och Yrkesvägledning?

Studie- och Yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse. Vägledning i vid bemärkelse är all den verksamhet som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det kan gälla prao, undervisning som handlar om yrkes- och arbetsliv, studiebesök, yrkesrepresentanter som besöker skolan, yrkesmässa samt utbildningsinformation.

Vägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som Studie- och Yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp. Här ges den enskilde eleven möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika framtidsvägar. Vägledningen måste utgå från elevens behov och förutsättningar, samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och genomföra sina beslut.

 

Bra hemsidor

Här finner ni ett antal bra hemsidor med information om gymnasieval, utbildningar, jobb, med mera.

Indra2.se
Utbildningsinfo.se
Gymnasieguiden.se
Framtidsvalet.se
Arbetsformedlingen.se
Skolverket.se

 

Kalendarium

Arbetsplan för Studie och yrkesvägledningen på Ljungviksskolan för Åk 9, läsåret 2019 / 2020.

                            

HT-19

Vecka

41         Gymnasiemässan ( Svenska Mässan ) i Göteborg, tisdagen

             den 8 oktober kl. 9.00 – 11.15. Bussar är bokade som avgår

             från Gråbo busstation kl. 8.30.

             Bussarna avgår från mässan kl. 11.30. Alla elever ska tillbaka till skolan för lunch och ordinarie undervisningen

 

42         Gymnasieinformation till föräldrar, onsdagen den 16

             oktober kl. 18.00 – 19.00 i sal Tellus.

 

42         Börjar med enskilda vägledningssamtal inför gymnasievalet.

 

43         Framtidsmässan för 8:or och 9:or i Hjällsnäshallen, onsdagen

             den 23 oktober kl. 12.30 – 15.30.

 

50         Lösenord för digital ansökan skickas med post, och eleverna

             kan börja göra sin gymnasieansökan i indra2.se den 10/12.

 

VT-20        

Vecka

6         Sista datum för ansökan till gymnasiet, måndagen den 3

             Februari.

 

16         Eleverna får det preliminära antagningsbeskedet som baseras

             på höstterminens betyg, torsdagen den 16 april.

 

23         Sista datum för omval, måndagen den 1 juni.

 

26          Eleverna får det slutliga antagningsbeskedet som baseras på

              avgångsbetyget, torsdagen den 25 juni.