Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Östad enhets förskola är indelad i fyra hemvister, varav den ena – Björnen- är fristående.

I anslutning till Björkhyddans förskola finns vackra naturområden. Vi har tillgång till stora lekplatser, skogen och promenadavstånd till sjön Mjörn. Vår förskola hämtar inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken. Detta innebär att barnen utifrån sina intressen och nyfikenhet erbjuds en rik pedagogisk miljö med olika mötesplatser för inlärning och utveckling samt en lärande organisation som är öppen för förändring och dialog. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Vi tror på det kompetenta barnet och ser att olikheter berikar.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
  1. Broschyr om Sjöviks förskolor

    Här kan du ladda ner en broschyr som handlar om Sjöviks förskolor. Den kommer att finnas tillgänglig på en permanent plats på både Björnens och Björkhyddans hemsidor. Information om var du kan hitta den kommer att finnas som en nyhet, och så kan förstås personalen på respektive ställe hjälpa till.