Östad enhets vision och midsommarstång Foto av: Johan Holst och Pia Kronholm
Bakar pepparkakor Foto av: Björkhyddans Förskola
Jämförelse på sten Foto av: Björkhyddans Förskola
Föregående Nästa Spela Pausa

Björkhyddans förskola ligger centralt i Sjövik med bra kommunikationer och närhet till skog och sjö.

På förskolan finns det tre hemvister, Skogen, Gläntan och Fjärilen.

Läs mer om skolan

Nyheter och på gång

fler saker på gång
  1. Enhetsråd 20160928

    Enhetsrådet, med representanter för skola, dagbarnvårdare, förskola och vårdnadshavare, träffas tillsammans med rektor/förskolechef en till två gånger per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete. Alla enhetsrådsrepresentanter och…