Välkomna till enhetsrådsmöte!

Publiceringsdatum : 2016-09-06

Enhetsrådet, med representanter för skola, dagbarnvårdare, förskola och vårdnadshavare, träffas tillsammans med rektor/förskolechef en till två gånger per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Alla enhetsrådsrepresentanter och alla andra intresserade är välkomna till terminens första enhetsråd den 28:e september kl. 18 - 19.30 i skolans matsal.
Välkomna!

Lena Antonsson tillsammans med pedagoger från enheten