Om förskolan

Välkommen! Här möts du av barn, föräldrar och pedagoger som samarbetar för att förskolan ska vara en plats att trivas på. Vi hämtar mycket inspiration från Reggio Emilia.

På förskolan arbetar vi med olika fokusområden.

LÄSK som innebär extra fokus på läs och skrivutveckling, kulturell identitet och barnens medinflytande.