Om förskolan

Välkommen! Här möts du av barn, föräldrar och pedagoger som samarbetar för att förskolan ska vara en plats att trivas på.

Hemvisterna är åldershomogent indelade. De yngsta barnen börjar på Fjärilen och allt eftersom de blir äldre byter de hemvist för att slutligen gå på Björnen. Miljöerna på de olika hemvisterna är flexibla och anpassas efter barnens ålder och intresse.