Arbetsenhetsråd och Enhetsråd

Arbetsenhetsrådens syfte är att i dialog och samråd hantera frågor som ligger nära barnens vardag.

Detta ska ske genom att:

  • föräldrarna ges möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen
  • föräldrars synpunkter beaktas när det gäller planering och genomförande av verksamheten,
  • föräldrarna görs delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  • inflytandet omfattar inte frågor som berör enskilt barn eller personal.
  • i arbetsenhetsrådet ingår valda representanter för föräldrar samt personal.

 Föräldrarepresentationen ska vara i majoritet.