Föräldrainformation

Här nedan finner du lite information som kan underlätta din vardag med oss på förskolan.

Inskolning:

  • Inskolningen tar i regel två veckor.
  • I början av inskolningen är föräldern med barnet på förskolan.

 

Samverkan:

Du som vårdnadshavare har möjlighet att ta del av verksamheten på olika sätt. Det kan vara i form av föräldramöte, "drop in" och "fixar-dagar"

Utvecklingssamtal:

Vi har utvecklingssamtal en gång per läsår.

Studiedagar:

Fem dagar per år har personalen studiedag. Dessa dagar är förskolan stängd.

De föräldrar som ej kan ordna barnomsorg dessa dagar hänvisas till rektor.