Föräldrainformation

Här nedan finner du lite information som kan underlätta din vardag med oss på förskolan.

Inskolning:

 • Inskolningen tar i regel två veckor.
 • I början av inskolningen är föräldern med barnet på förskolan.
 • Barnets vistelse utökas successivt till dess att inskolningen är klar.

Föräldramöte:

Vi har ett föräldramöte en gång per termin där vi informerar om vår verksamhet.

Utvecklingssamtal:

Vi har utvecklinssamtal en gång på hösten och en gång på våren.

Drop-in:

 • Föräldrarna är välkomna att stanna och fika med sina barn vid hämtning.
 • Detta har vi cirka en gång på temin.
 • Alla föräldrar är välkomna att vara med oss en dag i verksamheten.
 • Säg gärna till i förväg.

Studiedagar:

 • Fem dagar per år har personalen studiedag.
 • Dessa dagar är förskolan stängd.
 • De föräldrar som ej kan ordna barnomsorg dessa dagar hänvisas till rektor.

Att tänka på:

 • Extrakläder i barnets låda
 • Namna alla kläder och skor
 • Regnkläder och stövlar
 • Ta med ett foto på barnet
 • Ta med blöjor och ev. salva
 • Ta med gosedjur eller napp
 • Tala om för personalen om någon annan skall hämta barnet.
 • Meddela om ni blir försenade vid hämtning/lämning
 • Tänk på att inte komma mitt i en måltid då vi behöver lugn och ro
 • Ring på morgonen då barnet inte kommer (sjukdom eller ledighet)
 • Vid sjukdom: låt barnet vara hemma så pass länge att det orkar med en hel dag på förskolan med lek, aktiviteter och utevistelse.