Likabehandling

Här kan du ladda ner vår likabehandlingsplan som vägleder oss i vårt arbete med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på förskolan.

Vill du veta mer? Kontakta enhetens rektor.

Ladda hem