Likabehandling

Här finner du vår likabehandlingsplan som vägleder oss i vårt arbete mot diskriminering på förskolan.

Vill du veta mer? Kontakta enhetens rektor.