Hemvister

På vår förskola finns det tre hemvister, Skogen, Gläntan och Fjärilen.