Hemvister

Östad enhets förskola är indelad i fyra hemvister, varav den ena – Björnen- är fristående.

I anslutning till förskolan finns vackra naturområden. Vi har tillgång stora lekplatser, skogen och promenadavstånd till sjön Mjörn.

Vår förskola hämtar inspiration från Reggio Emilia pedagogiken. Detta innebär att barnen utifrån sina intressen och nyfikenhet erbjuds en rik pedagogisk miljö med olika mötesplatser för inlärning och utveckling samt en lärande organisation som är öppen för förändring och dialog. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Vi tror på det kompetenta barnet och ser att olikheter berikar.