Fjärilen

På Fjärilen finns det barn mellan ett och två år. Här arbetar Lisbeth Hjerpe, Åsa Nilsson och Helena Karlsson.