Gläntan

På Gläntan finns det barn mellan tre och fyra år. Här arbetar Josefine Gustavsson, Ulrika Svelander, Katrin Svensson, Eivor Karlsson och Jennie Gustafsson.

Vi arbetar med barnen i en större lärgrupp som vi delar upp i små grupper efter aktiviteter och intresse.

Språkutveckling är ett av våra fokusområden, och vi arbetar med tecken och bildstöd i vår vardag.