Sjukfrånvaro

Så här kommer du i kontakt med oss på förskolan.

Avdelning Fjärilen


0302-52 21 40 / 076-129 57 80

Avdelning Gläntan 

0302-52 10 17 / 076-129 53 82

Avdelning Skogen

0302-52 21 45 / 076-129 57 81

Avdelning Björnen

0302- 52 21 26/ 076-129 57 76 

Lena Antonsson
Förskolechef
0302-52 19 19

Petra Pernervik
Administratör
0302-52 17 82

Adress:
Björkhydddans förskola
Hovgårdsvägen 1
443 05 Sjövik 

Adress:
Björnens förskola
Sjöviksvägen 31
443 45 Sjövik