Vår personal

Så här kommer du i kontakt med oss på förskolan Björkhyddan. Vid frånvaro eller sjukdom kontakta respektive avdelning.

Avdelning Fjärilen
0302-52 21 40

Avdelning Gläntan
0302-52 10 17

Avdelning Skogen
0302-52 21 45

Lena Antonsson
Förskolechef
0302-52 19 19

Petra Pernervik
Administratör
0302-52 17 82

Adress:
Björkhydddans förskola
Hovgårdsvägen 1
443 05 Sjövik

E-postlista personal