Den tredje oktober var det dags för Östad Enhetsråd att hålla möte.

Publiceringsdatum : 2013-11-06

Enhetsrådet, med representanter för skolan, dagbarnvårdarna, förskolan och föräldrarna, träffas tillsammans med rektorn/förskolechefen en gång per termin. Syftet med enhetsråd är att hantera frågor av övergripande karaktär innan beslut fattas av rektor. Vanliga frågor är budgetfrågor, lokalfrågor och frågor som handlar om systematiskt kvalitetsarbete.

Vid kvällens möte enades alla om att ett gemensamt enhetsråd är bra på en sådan här liten enhet. Det är också bra med en representant från varje avdelning/klass. Övriga föräldrar och personal som är intresserade är varmt välkomna, nästa möte är den 22 januari kl 18-19.30 i skolmatsalen.

Vill du läsa vad som dryftades under kvällen?
Klicka på länken här nedanför, sidan öppnas i nytt fönster som PDF!

Enhetsråd tredje oktober 2013.