Musik-lek

Publiceringsdatum : 2013-09-07

Den elfte september kommer Kulturskolan till oss i Sjövik för att delge oss en musikleksföreställning med sång och ramsor.

Föreställningen vänder sig till barn i åldern två till fem år. Vi kommer att se den tillsammans med Björkhyddan och familjedaghemmen i Sjövikslokalen.