Språk och musik

Publiceringsdatum : 2013-09-06

Under hösten kommer vi att fokusera på språk, färg och form samt musik och rytmik.

Vi kommer bland annat måla, spela teater -  för och med barnen - sjunga och spela instrument samt väva in språk och matematik i vardagliga situationer.