Om förskolan

Vi är en förskola som vistas utomhus större delen av dagen, vi har både samlingar och äter ute så mycket det bara går.

Vi har vi en lägerplats längre upp på "Kärleksstigen". Vi kallar den Grythyttan. Där finns vindskydd och eldstad med bänkar. Dit går vi för att bland annat ha samling och leka.

Emilia i sandlådanVi anser att vi tillfredsställer barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap genom att vistas i naturen. Att lära sig att ta hänsyn till varandra och allt som lever och växer.

Genom att vistas i naturen får barnen god grovmotorisk träning. Lek och rörelse är naturligt och positivt  för barnen. Rörelse utvecklar hjärnans förmåga till inlärning.

Genom att vara ute mycket vill vi ge barnen kunskap om naturen, en tidig miljöuppfostran på ett lustfyllt sätt. En hel del talar också för att utomhusvistelsen gör oss mindre mottagliga för sjukdomar.

Utomhuspedagogikens budskap:

  • Kroppen sätter tanken i rörelse.
  • Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan och påverkar inlärningen.