Arbetssätt och inflytande

Grundidén med att vara ute större delen av dagen är att tillfredsställa barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap genom att vistas i naturen.

IsakAtt lära sig att ta hänsyn till varandra och allt som lever och växer. Genom att vistas i naturen får barnen god grovmotorisk träning. Lek och rörelse är naturligt och positivt för barnen. Rörelse utvecklar hjärnans förmåga till inlärning.

Målet är att ge bättre kunskap om naturen, en tidig miljöuppfostran på ett lustfyllt sätt. En hel del talar också för att utomhusvistelsen gör oss mindre mottagliga för sjukdomar.

Utomhuspedagogikens budskap:

  • Kroppen sätter tanken i rörelse.
  • Den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan och påverkar inlärningen.